હે પ્રભુ !

Posted: જુલાઇ 1, 2010 in અવર્ગીકૃત

હે

પ્રભુ !

હુ  તને યાદ કરુ છુ દુખમાં,

કારણ કે

મને મુક્તિ જોઈએ છે.

હુ  તને યાદ કરુ છુ સુખમાં,

કારણ કે

મને સલામતી જોઈએ છે.

હુ  તને યાદ કરુ છુ હંમેશા

કારણ કે

તેનુ કોઈ કારણ હોઇ છે.

હે

પ્રભુ !!!

એવુ કેમ નથી બનતુ કે  હુ તને યાદ કરું કોઇ કારણ વિના…………………………….

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

તુ ચારણીમાં પાણી ભરિને  ચાલવામાં સફળ થઈ શકશે,

પણ તારામાં ધિરજ પ્રતિક્ષા અને સહનશિલતા  હોવી  જોઈએ………………………….

પાણી ઠરીને બરફ બની જાય ત્યાં સુધીની..!!!!!!!!!

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s