જીવનની સંગ સંગ……………………………………..

Posted: ડિસેમ્બર 16, 2013 in અવર્ગીકૃત
  • જન્મ  અને  મૃત્યુ બંને શબ્દો અઢી અક્ષરના છે. અને  બંને અઢી અક્ષરના શબ્દો વચ્ચેનો ગાળો જીવન  છે. આ જીવન શબ્દમાં ત્રણેય જીવનનું ઐશ્વર્ય છે. જીવનમાં વન છે, ઉપવન છે, અને તપોવન પણ છે.
  • એકાંત જેવો શ્રેષ્ઠ મિત્ર કોઈ નથી . જે માણસ એકાંતને માણતો નથી કે જાણતો નથી એને જીદગીની સાચી  સમજ નથી, એકાંતનો અર્થ હું  છુ મારી સાથે છુ અને મારા પુરતો છુ, એકલતામાંથી દુઃખ જન્મે છે, કારમી છે, પણ એકાંત નો આનંદ માની શકાય છે.
  • જે માણસ પોતાના સંકલ્પમાં , નિર્ણયમાં , પ્રતિજ્ઞામાં દ્રઠ અને  અટલ  હોય તે જ મનુષ્ય દુનિયાને  પોતાની રીતે બદલી શકે, હિમતથી નિર્ણય લેવો તેનું નામ પ્રતિજ્ઞા કે સંકલ્પ.
  • પ્રેમ જ્યારે પરાકાષ્ઠાએ પહોચે છે ત્યારે કરુણાનું સ્વરુપ લે છે, અને કરુણાનું સવરૂપ પ્રગટ થાય ત્યારેજ સાચો પ્રેમ પ્રગટ જન્મે અને પ્રેમ નું સ્વરૂપ જ્હોવા મળે.  

 

 

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s